نمای کلی از دستگاه پاچه پاک کن دام سبک مدل 200

دستگاه پاچه پاک کن دام سبک مدل ۲۰۰

دستگاه مکانیزه پاچه پاک کن دام سبک در مدلهای ۲۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ برای اولین باردرکشورتوسط شرکت نوین صنعت نپنی طراحی و تولید گردید. این دستگاه دارای یک محور مجهز به تیغه های پاک کننده بوده که پاچه های مورد نظر پس از آبپز شدن به صورت یکجا وراد این دستگاه میشوند.

این دستگاه در حین پاک کردن سم های پاچه ها را جدا کرده و پس از شستشو پاچه ها از دستگاه خارج میگردند. میزان برق مصرفی این دستگاه ۱٫۵ کیلو وات بوده که قابلیت پاک نمودن ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ عدد پاچه دام سبک را در مدت زمان ۱ ساعت به صورت اتوماتیک و بر اساس نیاز مشتری دارد. همچنین این دستگاه دارای ثبت اختراع به شماره ۸۴۰۲۳ می باشد. این دستگاه دارای دو ناحیه تمیز و آلوده میباشد که مواد زائد در حین انجام فرآیند به بیرون هدایت میگردند.

نمای پشت دستگاه پاچه پاک کن دام سبک مدل 200نمای بقل دستگاه پاچه پاک کن دام سبک مدل 200نمای روبرو دستگاه پاچه پاک کن دام سبک مدل 200