طبق چارت زیر تمام عملیات انجام آلایش گوسفندی به صورت سری از ماشین آلات طراحی شده توسط شرکت نوین صنعت نپنی انجام گرفته که ماشین آلات سفارشی (Optional)بوده و با توجه به ظرفیت کشتارگاه مورد نظر و درخواست مشتری قابل اجرا می باشد.

چارت دستگاه پاچه پاک کنی

شرح کار فرایند:

با توجه به چارت فوق الذکر ابتدا پاچه ها توسط ماشین WMf شسته شده و سپس توسط ماشین SMf آبپز می شود. بعد از آن وارد دستگاه DMf شده تا کاملا موزدایی شود. در نهایت پاچه ها به کوره SFf هدایت شده تا مرحله سوزاندن انجام پذیرد. این روند به صورت مکرر نیز قابل اجرا می باشد. طراحی و ساخت دستگاه های پاچه پاک کنی نیز با توجه به ظرفیت کشتارگاه ها به ترتیب ۸۰۰ – ۱۵۰۰- ۲۵۰۰ پاچه در ساعت در سراسر کشتارگاهها قابل اجراست.