آلایش خوراکی دام سبک در کشتارگاههای کشور به صورت دستی انجام می گیرد. شرکت دانش بنیان نوین صنعت نپنی برای اولین بار در کشور فرآیند آلایش خوراکی دام سبک را به صورت مکانیزه تحت عنوان NSN Processing ارائه می دهد. انجام امور آلایش خوراکی دام سبک (کله و پاچه) به صورت مکانیزه بر اساس الگوی چارت (نشان داده شده در شکل زیر) در کشتارگاهها اجرا می گردد.

 

چارت کله پاک کنی

شرح کار کله :

ابتدا رئوس دام سبک از لاشه ها جدا گردیده و به منظور رعایت مسائل بهداشتی توسط ماشین WM از خونابه ها پاک می گردد تا کاملا تمیز شود. سپس وارد دستگاه SM شده تا به اندازه کافی آبپز شود. تجهیزات تعبیه شده نظیر سیستم پنوماتیک، حسگرهای الکتریکی و پمپ آب صحت آبپز نمودن رئوس را تضمین می نمایند. پس از آن رئوس وارد دستگاه DM شده تا عملیات موزدایی صورت پذیرد. سپس رئوس مورد نظر شسته شده و روی میز خروجی قرار می گیرد. در نهایت رئوس وارد دستگاه های SF و WhM شده تا به ترتیب مراحل سوزاندن و شستشوی نهایی انجام پذیرد.