شرکت دانش بنیان نوین صنعت نپنی در سال ۱۳۹۳ با هدف طراحی و ساخت دستگاه کله پاچه پاک کنی دام تحت عنوان هسته فناور در محل پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان (مرکز رشد واحد های فناور) شروع به کار نمود. با تلاش و پشتکار مضاعف تیم مهندسی و تحقیقاتی و تامین تسهیلات فناوری از سوی پارک علم و فناوری، این شرکت موفق به طراحی و ساخت اولین نمونه صنعتی دستگاه کله پاچه پاک کنی شده و با ثبت اختراع این فناوری جدید در کشتارگاه سمنان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

این شرکت با هدف ارتقای صنعت کشتارگاهی کشور و با بهره گیری از دانش فنی روز توانست به فرآیند نوین عملیات پاکسازی کله پاچه و همچنین سیرابی دام سبک و سنگین دست یابد و آن را در قالبی تحت عنوان NSN processing  به جامعه صنعت کشتارگاهی ارائه دهد. این فرایند در بر گیرنده کلیه عملیات مکانیزه آماده سازی و بسته بندی کله پاچه، سیرابی، جگر و … و به طور کلی امعا و احشا دام سبک  وسنگین می باشد.

همچنین این شرکت در تاریخ ۹۴/۰۷/۱۱ با تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان به شرکت دانش بنیان نوپا ارتقا یافته است.